بد افزاری با نام سرویس تماس صوتی تصویری تلگرام

اخبار
بد افزاری با نام سرویس تماس صوتی تصویری تلگرام

بد افزاری با نام سرویس تماس صوتی تصویری تلگرام

⁣آزمایشگاه مرتبط با مرکز ماهر در حال بررسی و شناسایی بدافزار تلگرامی است/ دو دامنه نسخه جعلی تلگرام غیرفعال شد

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به انتشار پیام "سرویس تماس صوتی و تصویری تلگرام" در میان کاربران گفت: این پیام یک فیشینگ و نسخه جعلی از #تلگرام است که به دفترچه کاربر نفوذ می‌کند.

تاکنون کارکردی به غیر از دسترسی به دفترچه تلفن کاربر از این #بدافزار مشاهده نشده است و تنها اقدامی که صورت داده این است که این پیام را به شماره های فردی که لینک را دانلود کرده است، ارسال می کند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۲ آزمایشگاه مرتبط با مرکز ماهر در حال بررسی و شناسایی این بدافزار هستند، گفت: به زودی تحلیل این آزمایشگاه از این ویروس رایانه ای منتشر می شود.

 وی با اشاره به اینکه پیامی که کاربر را به سمت این صفحه فیشینگ هدایت می کند فارسی است، توضیح داد: با این وجود هنوز مشخص نیست این بدافزار تنها کاربران ایرانی را هدف قرار داده و یا خیر.

به گفته سجادی، تاکنون در مورد اهداف و مقاصد این بدافزار و اینکه مبدا آن چیست، اطلاعاتی دریافت نشده و تیم امنیتی مرکز ماهر در ۲ آزمایشگاه در حال بررسی این موضوع هستند.