کارگاه آموزشی معرفی Elastix

اخبار
کارگاه آموزشی معرفی Elastix

کارگاه آموزشی معرفی Elastix

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی Elastix

این کارگاه در روزیک شنبه 27 فروردین ماه ساعت 16  در محل گروه مهندسی جوان برگزار خواهد شد.

جهت حضور در کارگاه  می بایست از این لینک ثبت نام کنید.