دوره ها
image description
دوره جامع CCNP
مدرك CISCO Certified Network professional - CCNP از سری مدارک سطح متخصص ، در رابطه با مهارت فني در نصب و تنظيمات و راه بري شبكه هاي LAN و WAN و نشانگر دانش و مهارت پيشرفته در زمينه شبکه می باشد . د ...

معرفی دوره

مدرك CISCO Certified Network professional - CCNP از سری مدارک سطح متخصص ، در رابطه با مهارت فني در نصب و تنظيمات و راه بري شبكه هاي LAN و WAN و نشانگر دانش و مهارت پيشرفته در زمينه شبکه می باشد .

در حال حاضر بازار کار بسیار خوبی برای متخصصینی که به مباحث سیسکو آشنایی یا تسلط دارند در ایران و کل دنیا وجود دارد.

با اخذ اين مدرک ، يک متخصص شبکه دارای توانايی نصب ، راه اندازی و عيب يابی شبکه های محلی و شبکه های وسيع ( LAN و WAN ) جهت مجموعه های بزرگ با تعداد 100 تا بيش از 500 نود می باشد .

وره آموزشی CCNP R&S شامل سه دوره SWITCH، ROUTE و TSHOOT می باشد و مدت زمان ارائه آن 100 ساعت می باشد. دوره آموزشی CCNP یک دوره جامع سیسکو می باشد که پس از CCNA R&S می توان این دوره را گذراند.

CCNP ROUTE

 

این مدرک دانش لازم جهت به کار گیری IP Addressing و مسیر یابی پیشرفته برای پیاده سازی روترهای ISR سیسکو را در محیطهای امن و در اندازه های مختلف که به شبکه های LAN یا WAN متصل هستند ارائه می نماید.

 CCNP SWITCH

این مدرک نشان می دهد که دارنده آن دانش و مهارت لازم جهت طراحی، راه اندازی و عیب یابی راهکارهای پیچیده سوییچینگ در سطح گسترده با استفاده از معماری Enterprise سیسکو را دارا می باشند.

CCNP TSHOOT

این مدرک نشانگر دانش و مهارت لازم جهت برنامه ریزی و اجرای نگهداری شبکه های پیچیده Rout شده و Switch شده بوده و استفاده از تجارب مبتنی بر فناوری و استفاده از دیدگاه مبتنی بر ITIL را جهت عیب یابی شبکه آموزش می دهد.

 

اهداف

شخصی که به دریافت مدرک CCNP نائل می شود از لحاظ رده شغلی در میان تمام شغل هایی که مربوط به مهندسی شبکه و خصوصاً نصب و راه اندازی شبکه با استفاده از تجهیزات سیسکو می شود، در رده دوم یعنی پس از مدرک CCIE که مربوط به مشاوران حرفه یی سیسکو است، قرار می گیرد. این به این معنی است که شخص دارندهCCNP می تواند فاصله مقام خود را با ارشد ترین سطح کارشناسی شبکه به یک قدم برساند.

پیش نیاز

CCNA R & SW

سرفصل ها

300-101: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 2.0

·         Module 1: Basic Network and Routing Concepts

·         Module 2: EIGRP Implementation

·         Module 3: OSPF Implementation

·         Module 4: Configuration of Redistribution

·         Module 5: Path Control Implementation

·         Module 6: Enterprise Internet Connectivity

·         Module 7: Routers and Routing Protocol Hardening

300-115: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)  2.0

·         Module 1: Basic Concepts and Network Design

·         Module 2: Campus Network Architecture

·         Module 3: Spanning Tree Implementation

·         Module 4: Configuring Inter-VLAN Routing

·         Module 5: Implementing High Availability Networks

·         Module 6: First Hop Redundancy Implementation

·         Module 7: Campus Network Security

300-135: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT) 2.0

·         Module 1: Tools and Methodologies of Troubleshooting

·         Module 2: Troubleshooting at SECHNIK Networking Ltd

·         Module 3: Troubleshooting at TINC Garbage Disposal Ltd.

·         Module 4: Troubleshooting at PILE Forensic Accounting Ltd

·         Module 5: Troubleshooting at Bank of POLONA Ltd

·         Module 6: Troubleshooting at RADULKO Transport Ltd

 

 

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت