کارگاه 1 روزه CCNA R & S

دوره ها
image description
کارگاه 1 روزه CCNA R & S
دوره CCNA R & S از دوره های مقدماتی کمپانی سیسکو میباشد. این دوره درواقع پیشنیاز کلیه دوره های دیگر سیسکو میباشد. ...

معرفی دوره

دوره CCNA R & S از دوره های مقدماتی کمپانی سیسکو میباشد. این دوره درواقع پیشنیاز کلیه دوره های دیگر سیسکو میباشد.

اهداف

پیاده سازی سناریو های عملی با تجهیزات واقعی جهت آن دسته از افرادی که دوره آموزشی CCNA R & S را قبلا گذرانده اند و تصمیم به مرور و یاداوری مطالب را دارند.

پیش نیاز

آشنایی با مباحث CCNA R & S

سرفصل ها

اجرای سناریو عملی از مباحث مختلف

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 1 روز 13 تير 1398 150,000 تومان Bootcamp پنجشنبه