پکیج جامع مهندسی شبکه و سیسکو

دوره ها
image description
پکیج جامع مهندسی شبکه و سیسکو
قطعا یکی از اولین سوالاتی که برای یادگیری هر کار و تخصصی در ذهن تمامی افراد شکل می گیرد این است که راه های یادگیری آن کار چیست و چه مسیری را باید برای متخصص شدن در آن تخصص پشته سر گذاشت. دنیای کامپیوت ...

معرفی دوره

قطعا یکی از اولین سوالاتی که برای یادگیری هر کار و تخصصی در ذهن تمامی افراد شکل می گیرد این است که راه های یادگیری آن کار چیست و چه مسیری را باید برای متخصص شدن در آن تخصص پشته سر گذاشت. دنیای کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری یا به اصطاح IT هم جدا از این قضیه نیست و به همین دلیل در این مقاله تلاش شده تا شما را با مراحلی که باید یک کارشناس و یا مدیر شبکه برای ماهر شدن در این کار طی کنند، آشنا کنیم.

اولین قدم برای پیدا کردن تخصص در هر شاخه ای از کامپیوتر از شبکه گرفته تا برنامه نویسی یا هر بخشی دیگر، نیاز به آشنایی شخص با مفاهیم اولیه کامپیوتر یا مبانی اولیه آن است که می توان این را با تحصیل در رشته کامپیوتر و یا خواندن کتاب ها و مقالات مربوط و حتی گذارندن کلاس های تخصصی مرتبط با کامپیوتر بدست آورد اما خب قطعا با تحصیل در این رشته می توان آشنایی دقیق تر و درست تری با مبانی اولیه کامپیوتر داشت.

اهداف

در این پکیج دوره هایی که برای رسیدن به موقعیت شغلی مربوطه لازم است و توالی گذراندن آنها مد نظر قرار گرفته و علاوه بر آن، از نقاط اشتراک این دوره ها نیز جهت کنار هم چیده شدن آنها نیز استفاده شده است.

افراد پس از گذراندن این پکیج قابلیت کار در سمت شغلی مرتبط با پک را داشته و با دانش کاربردی و کافی برای آینده ای مطمئن وارد بازار کار خواهند شد.

پیش نیاز

آشناییابتدایی با کامپیوتر

سرفصل ها

Network +

Microsoft (MCSA 2016)

VirtualizationVMware VCP

Cisco (CCNA R&S,CCNA Security,CCNA Voice,)

Mikrotik (MTCNA)

Linux Fundamental

Storage +

Internet Accounting (Kerio Kontrol)

سرفصل CCNA:

 • Introduction to Computer Networking Concepts
 • The TCP/IP and OSI Networking Models
 • Fundamentals of LANs
 • Fundamentals of WANs
 • Fundamentals of IP Addressing and Routing
 • Fundamentals of TCP/IP Transport, Applications, and Security
 • Ethernet LAN Switching Concepts
 • Operating Cisco LAN Switches
 • Ethernet Switch Configuration
 • Ethernet Switch Troubleshooting
 • Wireless LANs
 • IP Addressing and Subnetting
 • Operating Cisco Routers
 • Routing Protocol Concepts and Configuration
 • Troubleshooting IP Routing
 • WAN Concepts
 • WAN Configuration
 • Virtual LANs
 • Spanning Tree Protocol
 • Troubleshooting LAN Switching
 • IP Routing
 • VLSM and Route Summarization
 • IP Access Control Lists
 • Troubleshooting IP Routing
 • Routing Protocol Theory
 • OSPF
 • EIGRP
 • Troubleshooting Routing Protocol
 • Point-to-Point WANs
 • Frame Relay Concepts
 • Frame Relay Configuration and Troubleshooting
 • Virtual Private Networks
 • Network Address Translation
 • IP V6

سرفصل CCNA Security:

Describe the security threats facing modern network infrastructure

Secure Cisco routers

Implement AAA on Cisco routers using local router database and external ACS

Mitigate threats to Cisco routers and networks using ACLs

Implement secure network management and reporting

Mitigate common Layer 2 attacks

Implement the Cisco IOS firewall feature set using SDM

Implement the Cisco IOS IPS feature set using SDM

Implement site-to-site VPNs on Cisco Routers using SDM

 

سرفصل CCNA Voice:

 • Describe the components of a Cisco Unified Communications solution and identify call signaling and media stream flows
 • Provide an overview of administrator and end-user interface options in Cisco Unified Communications Manager,
 • Cisco Unified Communications Manager Express, Cisco Unity Express, Cisco Unity Connection, and Cisco Unified Presence.
 • Understand call flows in Cisco Unified Communications Manager and Cisco Unified Communications Manager Express.
 • Perform endpoint and end-user administration tasks in Cisco Unified Communications Manager and Cisco Unified Communications Manager Express.
 • Describe the telephony features supported in Cisco Unified Communications Manager and Cisco Unified Communications Manager Express.
 • Administer users in Cisco Unity Connection and Cisco Unified Presence, and enable the most commonly used features for both applications.
 • Describe how to maintain a Cisco Unified Communications solution.

سرفصل MCSA2016:

 

 (70-740)Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016

 

Install Windows Servers in host and compute environments
Implement storage solutions
Implement Hyper-V
Implement Windows containers
Implement high availability
Maintain and monitor server environments

 

(70-741)Networking with Windows Server 2016

 

Implement Domain Name System (DNS)
Implement DHCP
Implement IP Address Management (IPAM)
Implement network connectivity and remote access solutions
Implement core and distributed network solutions
Implement an advanced network infrastructure

 

(70-742)Identity with Windows Server 2016


(Install and configure Active Directory Domain Services (AD DS
Manage and maintain AD DS
Create and manage Group Policy
(Implement Active Directory Certificate Services (AD CS
Implement identity federation and access solutions

سرفصل MTCNA :

About  MikroTik

First time accessing the router

Router OS command line interface (CLI)

Router OS CLI principles

Initial configuration (Internet access)

Upgrading Router OS

Router identity

Manage Router OS logins

Manage Router OS services

Managing configuration backups

Resetting a Router OS device

Reinstalling a Router OS device (Netinstall)

Router OS license levels

Sources of additional information

DHCP server and client

Address Resolution Protocol (ARP)

Bridging overview

Bridge wireless networks

Routing overview

Static routing

802.11a/b/g/n/ac Concepts

Setup a simple wireless link

Wireless Security and Encryption

Monitoring Tools

Firewall principles

Firewall Filter in action

Basic Address-List

Source NAT

Destination NAT

 

 • سرفصل Virtualization :

 •  

 

Virtualized Data Cente

Creating Virtual Machines

VMware vCenter Server

Configuring and Managing Virtual. Networks

Configuring and Managing Virtual Storage.

Virtual Machine Management

Access and Authentication Control

Resource Management and Monitoring

 

 

سرفصل Storage :

Evaluate storage architectures and key data center elements in classic, virtualized environments

Explain physical and logical components of a storage infrastructure including storage subsystems, RAID, and intelligent storage systems.

Describe storage networking technologies such as FC SAN, IP SAN, FCoE, NAS, and object-based and unified storage

Articulate business continuity solutions—backup and replication, plus archive for managing fixed content

 

 

سرفصل Linux Network Admiistration

معرفی سرویس های لینوکس

پیاده سازی تنظیمات ابتدایی شبکه در سیستم عامل لینوکس

پیاده سازی تنظیمات پیشرفته شبکه در سیستم عامل لینوکس

در لینوکس DHCP راه اندازی سرویس

راه اندازی سرویس DNS در لینوکس

راه اندازی سرویس Apachi در لینوکس

سرفصل نرم افزار Kerio Control :

 

 • Using Dashboard in Kerio Control
 • Configuring the Kerio Control web interface
 • Configuring network interfaces
 • Configuring L2TP tunnel
 • Configuring the guest network
 • Configuring VLANs
 • Changing MAC addresses of network interfaces
 • Configuring Kerio VPN server
 • Configuring Kerio VPN tunnel
 • Configuring traffic rules
 • Configuring IP address translation
 • Configuring traffic rules – exclusions
 • Troubleshooting traffic rules
 • Configuring Demilitarized Zone (DMZ)
 • Configuring policy routing
 • Configuring intrusion prevention system
 • Filtering MAC addresses
 • Configuring bandwidth management
 • Configuring the Content Filter
 • Eliminating Peer-to-Peer traffic
 • Configuring HTTP cache
 • Filtering web content by word occurrence
 • Using Kerio Control Web Filter
 • Filtering HTTPS connections
 • Configuring a reverse proxy
 • Configuring antivirus protection
 • Using DHCP module
 • Using the DNS module
 • Configuring a routing table
 • Configuring statistics and reports
 • Configuring system settings date, time, time zone and server name
 • Upgrading Kerio Control
 • Configuring the SMTP server
 • Dynamic DNS for public IP address of the firewall
 • Saving configuration to Samepage
 • Saving configuration to FTP server
 • Managing user accounts
 • Setting access rights in Kerio Control
 • Configuring automatic user login
 • Configuring 2-step verification
 • Connecting Kerio Control to directory service
 • User authentication
 • Using RADIUS server in Kerio Control
 • Protecting users against password guessing attacks
 • Creating user groups in Kerio Control
 • Configuring IP address groups
 • Creating time ranges in Kerio Control
 • Configuring URL groups
 • Using services
 • Monitoring active hosts
 • Monitoring VPN clients
 • Monitoring alert messages
 • Monitoring user statistics
 • Monitoring System Health in Kerio Control
 • Using the Connection logUsing the Web log
 • Using IP tools in Kerio Control
 • SNMP monitoring
 • Generating a Software Appliance installation USB flash disk
 • Configuration files

 

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 شناور (بین 20 الی 24 هفته) 17 اسفند 1397 3,800,000 تومان عادی پنجشنبه و جمعه 9-13