دوره ها
image description
CCNP R & S
دورهCCNP  یکی از مدارک ارائه شده توسط شرکت سیسکو می باشد که به افراد توانایی پیکربندی شبکه های WAN و LAN را با استفاده از تجهیزات سیسکو می دهد. در دوره CCNP بر روی مباحث CCNA تاکید بیشتری می ش ...

معرفی دوره

دورهCCNP  یکی از مدارک ارائه شده توسط شرکت سیسکو می باشد که به افراد توانایی پیکربندی شبکه های WAN و LAN را با استفاده از تجهیزات سیسکو می دهد.

در دوره CCNP بر روی مباحث CCNA تاکید بیشتری می شود و با عمق وسیعتری بررسی می گردد. CCNP برای متخصصینی طراحی شده که در شبکه های وسیع مشغول به کار می باشند.

 دوره آموزشی CCNP، شامل 3 کورس می باشد:

در دوره ابتدایی Route بیشتر به مباحث سیسکو در زمینه مدیریت سیسکو و در دوره Switch درمورد راه اندازی و مدیریت سوئیچ های سیسکو و در نهایت در دوره Tshoot به عیب یابی تجهیزات و شبکه های مبتنی بر Device های سیسکو صحبت میشود.

در واقع می توان گفت گواهی CCNP به افراد توانایی طراحی، اجرا و عیب یابی شبکه های وسیع را می دهد.

اهداف

راه اندازی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری در سطح بزرگ توسط تجهیزات سیسکو

پیش نیاز

CCNA R & S

سرفصل ها

ROUTE EXAM 300-101

 • Describe routing protocols, different remote connectivity options and their impact on routing and implement RIPng
 • Configure EIGRP in IPv4 and IPv6 environment
 • Configure OSPF in IPv4 and IPv6 environment
 • Implement route redistribution using filtering mechanisms
 • Implement path control using policy based routing and IP SLA
 • Implement enterprise Internet connectivity
 • Secure Cisco routers according to best practices and configure authentication for routing protocols
Course Outline
 • Module 1: Basic Network and Routing Concepts
 • Module 2: EIGRP Implementation
 • Module 3: OSPF Implementation
 • Module 4: Configuration of Redistribution
 • Module 5: Path Control Implementation
 • Module 6: Enterprise Internet Connectivity
 • Module 7: Routers and Routing Protocol Hardening

SWITCH EXAM 300-115

 • Describe the hierarchical campus structure, basic switch operation, use of SDM templates, PoE, and LLDP
 • Implement VLANs, trunks, explain VTP, implement DHCP in IPv4 and IPv6 environment, and configure port aggregation
 • Implement and optimize STP mechanism that best suits your network - PVSTP+, RPVSTP+, or MSTP
 • Configure routing on a multilayer switch
 • Configure NTP, SNMP, IP SLA, port mirroring, and verify StackWise and VSS operation
 • Implement First Hop redundancy in IPv4 and IPv6 environments
 • Secure campus network according to recommended practices
Course Outline
 • Module 1: Basic Concepts and Network Design
 • Module 2: Campus Network Architecture
 • Module 3: Spanning Tree Implementation
 • Module 4: Configuring Inter-VLAN Routing
 • Module 5: Implementing High Availability Networks
 • Module 6: First Hop Redundancy Implementation
 • Module 7: Campus Network Security

 

TSHOOT EXAM 300-135

 • Describe the troubleshooting tools and methodologies that are used to identify and resolve issues in complex enterprise networks
 • Isolate and fix the network issues that your company, SECHNIK Networking Ltd., is facing
 • Isolate and fix the network issues that your customer, TINC Garbage Disposal Ltd., is facing
 • Isolate and fix the network issues that your customer, PILE Forensic Accounting Ltd., is facing
 • Isolate and fix the network issues that your customer, Bank of POLONA Ltd., is facing
 • Isolate and fix the network issues that your customer, RADULKO Transport Ltd., is facing
Course Outline
 • Module 1: Tools and Methodologies of Troubleshooting
 • Module 2: Troubleshooting at SECHNIK Networking Ltd
 • Module 3: Troubleshooting at TINC Garbage Disposal Ltd.
 • Module 4: Troubleshooting at PILE Forensic Accounting Ltd
 • Module 5: Troubleshooting at Bank of POLONA Ltd
 • Module 6: Troubleshooting at RADULKO Transport Ltd

 

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 70ساعت 25 تير 1398 1,550,000 تومان عادی یکشنبه و سه شنبه 17 الی 21