دوره ها
image description
CCNA Data Center
سرعت وسطح دست رسی بالا از مشخصه های یک Data Center خوب میباشد. Data Center ها برای توسعه سریع برنامه ها و پشتیبانی توسط یک زیربنای بسیار انعطاف پذیر ساخته شده اندو در واقع هسته اصلی کسب و کارهایی که د ...

معرفی دوره

سرعت وسطح دست رسی بالا از مشخصه های یک Data Center خوب میباشد. Data Center ها برای توسعه سریع برنامه ها و پشتیبانی توسط یک زیربنای بسیار انعطاف پذیر ساخته شده اندو در واقع هسته اصلی کسب و کارهایی که در عصر دیجیتال ما در رقابت با یکدیکر هستند،میباشند.

گواهینامه Data Center CCNA توانایی نصب، پیکربندی، مدیریت Data Center را به شما خواهد داد. به دست آوردن دانش پایه از زیرساخت هایData Center، مفاهیم و فن آوری شبکه در Data Center، شبکه های ذخیره سازی، محاسبات مجتمع، مجازی سازی شبکه، اتوماسیون Data Center و ارکستراسیون، وآشنایی با ساختار مرکزی تجهیزات سیسکو.e

اهداف

اخذ گواهینامه CCNA Data Center اعتماد و اطمینان شما را در انجام مهارت های زیر فراهم میکند:

 نصب و پیکر بندی وحفاظت از تکنولوژی دیتا سنتر 
پایه گذاری در زیرساخت دیتا سنترها ذخیره سازی شبکه ای 
مفاهیم و فناوری شبکه دیتاسنتر محاسبات یکپارچه 
مجازی سازی شبکه ای
اتوماسیون دیتاسنتر
زیرساخت مرکزی تجهیزات سیسکو (ACI)

پیش نیاز

CCNA R & SW

سرفصل ها

Exam Number 200-150 DCICN

1.0 Data Center Physical Infrastructure

1.1 Describe different types of cabling, uses, and limitations

1.2 Describe different types of transceivers, uses, and limitations

1.3 Identify physical components of a server and perform basic troubleshooting

1.4 Identify physical port roles

1.5 Describe power redundancy modes

2.0 Basic Data Center Networking Concepts

2.1 Compare and contrast the OSI and the TCP/IP models

2.2 Describe classic Ethernet fundamentals

 • 2.2.a Forward
 • 2.2.b Filter
 • 2.2.c Flood
 • 2.2.d MAC address table

2.3 Describe switching concepts and perform basic configuration

 • 2.3.a STP
 • 2.3.b 802.1q
 • 2.3.c Port channels
 • 2.3.d Neighbor discovery
  • 2.3.d [i] CDP
  • 2.3.d [ii] LLDP
 • 2.3.e Storm control
 • 3.0 Advanced Data Center Networking Concepts

3.1 Basic routing operations

 • 3.1.a Explain and demonstrate IPv4/IPv6 addressing
 • 3.1.b Compare and contrast static and dynamic routing
 • 3.1.c Perform basic configuration of SVI/routed interfaces

3.2 Compare and contrast the First Hop Redundancy Protocols

 • 3.2.a VRRP
 • 3.2.b GLBP
 • 3.2.c HSRP

3.3 Compare and contrast common data center network architectures

 • 3.3.a 2 Tier
 • 3.3.b 3 Tier
 • 3.3.c Spine-leaf

3.4 Describe the use of access control lists to perform basic traffic filtering

3.5 Describe the basic concepts and components of authentication, authorization, and accounting

4.0 Basic Data Center Storage

 

4.1 Differentiate between file and block based storage protocols

4.2 Describe the roles of FC/FCoE port types

4.3 Describe the purpose of a VSAN

4.4 Describe the addressing model of block based storage protocols

 • 4.4.a FC
 • 4.4.b iSCSI

5.0 Advanced Data Center Storage

5.1 Describe FCoE concepts and operations

 • 5.1.a Encapsulation
 • 5.1.b DCB
 • 5.1.c vFC
 • 5.1.d Topologies
  • 5.1.d [i] Single hop
  • 5.1.d [ii] Multihop
  • 5.1.d [iii] Dynamic

5.2 Describe Node Port Virtualization

5.3 Describe zone types and their uses

5.4 Verify the communication between the initiator and target

 • 5.4.a FLOGI
 • 5.4.b FCNS
 • 5.4.c active zone set

 Exam Number 200-155 DCICT

1.0 Unified Computing

1.1 Describe common server types and connectivity found in a data center

1.2 Describe the physical components of the Cisco UCS

1.3 Describe the concepts and benefits of Cisco UCS hardware abstraction

1.4 Perform basic Cisco UCS configuration

 • 1.4.a Cluster high availability
 • 1.4.b Port roles
 • 1.4.c Hardware discovery

1.5 Describe server virtualization concepts and benefits

 • 1.5.a Hypervisors
 • 1.5.b Virtual switches
 • 1.5.c Shared storage
 • 1.5.d Virtual Machine components
 • 1.5.e Virtual Machine Manager

 2.0 Network Virtualization

2.1 Describe the components and operations of Cisco virtual switches

2.2 Describe the concepts of overlays

 • 2.2.a OTV
 • 2.2.b NVGRE
 • 2.2.c VXLAN

2.3 Describe the benefits and perform simple troubleshooting of VDC STP

2.4 Compare and contrast the default and management VRFs

2.5 Differentiate between the data, control, and management planes

3.0 Cisco Data Center Networking Technologies

3.1 Describe, configure, and verify FEX connectivity

3.2 Describe, configure, and verify basic vPC features

3.3 Describe, configure, and verify FabricPath

3.4 Describe, configure, and verify unified switch ports

3.5 Describe the features and benefits of Unified Fabric

3.6 Describe and explain the use of role-based access control within the data center infrastructure

4.0 Automation and Orchestration

4.1 Explain the purpose and value of using APIs

4.2 Describe the basic concepts of cloud computing

4.3 Describe the basic functions of a Cisco UCS Director

 • 4.3.a Management
 • 4.3.b Orchestration
 • 4.3.c Multitenancy
 • 4.3.d Chargeback
 • 4.3.e Service offerings
 • 4.3.f Catalogs

4.4 Interpret and troubleshoot a Cisco UCS Director workflow

5.0 Application Centric Infrastructure

5.1 Describe the architecture of an ACI environment

 • 5.1.a Basic policy resolution
 • 5.1.b APIC controller
 • 5.1.c Spine leaf
 • 5.1.d APIs

5.2 Describe the fabric discovery process

5.3 Describe the policy-driven, multitier application deployment model and its benefits

5.4 Describe the ACI logical model

 • 5.4.a Tenants
 • 5.4.b Context
 • 5.4.c Bridge domains
 • 5.4.d EPG
 • 5.4.e Contracts

 

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 40 ساعت 31 مرداد 1398 1,600,000 تومان عادی پنجشنبه ها وجمعه ها 16-20