دوره ها
image description
CCNP ROUTE
در دوره ابتدایی Route بیشتر به مباحث سیسکو در زمینه مدیریت سیسکو بحث می شود.  CCNP Route  یکی از سه کورس دوره CCNP می باشد که در مورد روترها (مسیریاب ها)،  Routing Protocol ها، نحوه ...

معرفی دوره

در دوره ابتدایی Route بیشتر به مباحث سیسکو در زمینه مدیریت سیسکو بحث می شود.

 CCNP Route  یکی از سه کورس دوره CCNP می باشد که در مورد روترها (مسیریاب ها)،  Routing Protocol ها، نحوه کارکرد آن و امن تر کردن روترهای متصل به LAN و WAN بحث می کند.

همچنین  مفاهیم برنامه ریزی، پیکربندی و پیاده سازی تجهیزات روتینگ سیسکو با استفاده از انواع پروتکل ها، آموزش داده خواهد شد که پیش نیاز آن آشنایی با مفاهیم اولیه روتینگ می باشد.

اهداف

این مدرک دانش لازم جهت به کار گیری IP Addressing و مسیر یابی پیشرفته برای پیاده سازی روترهای ISR سیسکو را در محیطهای امن و در اندازه های مختلف که به شبکه های LAN یا WAN متصل هستند ارائه می نماید. 

پیش نیاز

CCNA R

سرفصل ها

 • CCNP-ROUTE (642-902) Syllabus:
 • Planning Tasks for the CCNP Exams
 • Module 1: EIGRP Overview and Neighbor Relationships
 • Module 2: EIGRP Topology, Routes, and Convergence
 • Module 3: EIGRP Route Summarization and Filtering
 • Module 4: OSPF Overview and Neighbor Relationships
 • Module 5: OSPF Topology, Routes, and Convergence
 • Module 6: OSPF Route Summarization, Filtering, and Default Routing
 • Module 7: OSPF Virtual Links and Frame Relay Operations
 • Module 8: Basic IGP Redistribution
 • Module 9: Advanced IGP Redistribution
 • Module 10: Policy-Based Routing and IP Service Level Agreement
 • Module 11: Internet Connectivity and BGP
 • Module 12: External BGP
 • Module 13: Internal BGP and BGP Route Filtering
 • Module 14: BGP Path Control
 • Module 15: IP Version 6 Addressing
 • Module 16: IPv6 Routing Protocols and Redistribution
 • Module 17: IPv4 and IPv6 Coexistence
 • Module 18: Routing over Branch Internet Connections

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت