آنچه درباره سیسکو باید بدانید...

دوره ها
image description
آنچه درباره سیسکو باید بدانید...
دانش پژوهان و علاقه مندان حوزه فناوری اطلاعات  جهت ورود به دنیای شبکه های کامپیوتری و سیسکو می بایست اطلاعاتی در رابطه با این دانش کسب کنند، با حضور در این کارگاه تا حدود زیادی نسبت به این حوزه آ ...

معرفی دوره

دانش پژوهان و علاقه مندان حوزه فناوری اطلاعات  جهت ورود به دنیای شبکه های کامپیوتری و سیسکو می بایست اطلاعاتی در رابطه با این دانش کسب کنند، با حضور در این کارگاه تا حدود زیادی نسبت به این حوزه آگاهی کامل به دست می آید.

اهداف

معرفی کامل تجهیزت سیسکو و تفاوت آنها با دیگر تجهیزات

آشنایی با سیستم عامل سیسکو

آشنایی با دستورات ابتدایی پیکربندی تجهیزات

 

پیش نیاز

علاقه مندی به مباحث فناوری اطلاعات

سرفصل ها

معرفی کامل تجهیزت سیسکو و تفاوت آنها با دیگر تجهیزات

آشنایی با سیستم عامل سیسکو

آشنایی با دستورات ابتدایی پیکربندی تجهیزات

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت