دوره جامع مهندسی شبکه

دوره ها
image description
دوره جامع مهندسی شبکه
افرادی که در ابتدای راه کسب دانش در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات هستند، با وجود تعداد زیاد مدارک و دوره ها، در انتخاب دوره های مناسب و توالی گذراندن آنها با توجه به آینده شغلی که در نظر دارند دچار سر ...

معرفی دوره

افرادی که در ابتدای راه کسب دانش در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات هستند، با وجود تعداد زیاد مدارک و دوره ها، در انتخاب دوره های مناسب و توالی گذراندن آنها با توجه به آینده شغلی که در نظر دارند دچار سردرگمی می شوند.

 این پکیج مناسب افرادی است که قصد دارند در زمینه  مدیریت شبکه 2016MCSA، Cisco R & SW ، Virtualization و Storage  دانش و مهارت لازم را به طور منسجم کسب نمایند.

این پکیج از مبانی شبکه و مفاهیم بنیادی آغاز گردیده و سپس وارد مباحث مدیریت شبکه Microsoft ، Cisco ، Mikrotik ، Virtualization و Storage و نرم افزار Kerio Control Accounting می گردد و طراحی، راه اندازی، عیب یابی و مدیریت آنرا بررسی می نماید.

اهداف

 

در این پکیج دوره هایی که برای رسیدن به موقعیت شغلی مربوطه لازم است و توالی گذراندن آنها مد نظر قرار گرفته و علاوه بر آن، از نقاط اشتراک این دوره ها نیز جهت کنار هم چیده شدن آنها نیز استفاده شده است.

افراد پس از گذراندن این پکیج قابلیت کار در سمت شغلی مرتبط با پک را داشته و با دانش کاربردی و کافی برای آینده ای مطمئن وارد بازار کار خواهند شد.

پیش نیاز

+Network

سرفصل ها

سرفصل CCNA:

 • Introduction to Computer Networking Concepts
 • The TCP/IP and OSI Networking Models
 • Fundamentals of LANs
 • Fundamentals of WANs
 • Fundamentals of IP Addressing and Routing
 • Fundamentals of TCP/IP Transport, Applications, and Security
 • Ethernet LAN Switching Concepts
 • Operating Cisco LAN Switches
 • Ethernet Switch Configuration
 • Ethernet Switch Troubleshooting
 • Wireless LANs
 • IP Addressing and Subnetting
 • Operating Cisco Routers
 • Routing Protocol Concepts and Configuration
 • Troubleshooting IP Routing
 • WAN Concepts
 • WAN Configuration
 • Virtual LANs
 • Spanning Tree Protocol
 • Troubleshooting LAN Switching
 • IP Routing
 • VLSM and Route Summarization
 • IP Access Control Lists
 • Troubleshooting IP Routing
 • Routing Protocol Theory
 • OSPF
 • EIGRP
 • Troubleshooting Routing Protocol
 • Point-to-Point WANs
 • Frame Relay Concepts
 • Frame Relay Configuration and Troubleshooting
 • Virtual Private Networks
 • Network Address Translation
 • IP V6

سرفصل MCSA2016:

 

 (70-740)Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016

 

Install Windows Servers in host and compute environments
Implement storage solutions
Implement Hyper-V
Implement Windows containers
Implement high availability
Maintain and monitor server environments

 

(70-741)Networking with Windows Server 2016

 

Implement Domain Name System (DNS)
Implement DHCP
Implement IP Address Management (IPAM)
Implement network connectivity and remote access solutions
Implement core and distributed network solutions
Implement an advanced network infrastructure

 

(70-742)Identity with Windows Server 2016


(Install and configure Active Directory Domain Services (AD DS
Manage and maintain AD DS
Create and manage Group Policy
(Implement Active Directory Certificate Services (AD CS
Implement identity federation and access solutions

سرفصل MTCNA :

About  MikroTik

First time accessing the router

Router OS command line interface (CLI)

Router OS CLI principles

Initial configuration (Internet access)

Upgrading Router OS

Router identity

Manage Router OS logins

Manage Router OS services

Managing configuration backups

Resetting a Router OS device

Reinstalling a Router OS device (Netinstall)

Router OS license levels

Sources of additional information

DHCP server and client

Address Resolution Protocol (ARP)

Bridging overview

Bridge wireless networks

Routing overview

Static routing

802.11a/b/g/n/ac Concepts

Setup a simple wireless link

Wireless Security and Encryption

Monitoring Tools

Firewall principles

Firewall Filter in action

Basic Address-List

Source NAT

Destination NAT

 

 • سرفصل Virtualization :
 •  

Course Introduction

Virtualized Data Cente

Creating Virtual Machines

VMware vCenter Server

Configuring and Managing Virtual. Networks

Configuring and Managing Virtual Storage.

Virtual Machine Management

Access and Authentication Control

Resource Management and Monitoring

 

 

سرفصل Storage :

Evaluate storage architectures and key data center elements in classic, virtualized environments

Explain physical and logical components of a storage infrastructure including storage subsystems, RAID, and intelligent storage systems.

Describe storage networking technologies such as FC SAN, IP SAN, FCoE, NAS, and object-based and unified storage

Articulate business continuity solutions—backup and replication, plus archive for managing fixed content

 

سرفصل نرم افزار Kerio Control :

 

 • Using Dashboard in Kerio Control
 • Configuring the Kerio Control web interface
 • Configuring network interfaces
 • Configuring L2TP tunnel
 • Configuring the guest network
 • Configuring VLANs
 • Changing MAC addresses of network interfaces
 • Configuring Kerio VPN server
 • Configuring Kerio VPN tunnel
 • Configuring traffic rules
 • Configuring IP address translation
 • Configuring traffic rules – exclusions
 • Troubleshooting traffic rules
 • Configuring Demilitarized Zone (DMZ)
 • Configuring policy routing
 • Configuring intrusion prevention system
 • Filtering MAC addresses
 • Configuring bandwidth management
 • Configuring the Content Filter
 • Eliminating Peer-to-Peer traffic
 • Configuring HTTP cache
 • Filtering web content by word occurrence
 • Using Kerio Control Web Filter
 • Filtering HTTPS connections
 • Configuring a reverse proxy
 • Configuring antivirus protection
 • Using DHCP module
 • Using the DNS module
 • Configuring a routing table
 • Configuring statistics and reports
 • Configuring system settings date, time, time zone and server name
 • Upgrading Kerio Control
 • Configuring the SMTP server
 • Dynamic DNS for public IP address of the firewall
 • Saving configuration to Samepage
 • Saving configuration to FTP server
 • Managing user accounts
 • Setting access rights in Kerio Control
 • Configuring automatic user login
 • Configuring 2-step verification
 • Connecting Kerio Control to directory service
 • User authentication
 • Using RADIUS server in Kerio Control
 • Protecting users against password guessing attacks
 • Creating user groups in Kerio Control
 • Configuring IP address groups
 • Creating time ranges in Kerio Control
 • Configuring URL groups
 • Using services
 • Monitoring active hosts
 • Monitoring VPN clients
 • Monitoring alert messages
 • Monitoring user statistics
 • Monitoring System Health in Kerio Control
 • Using the Connection logUsing the Web log
 • Using IP tools in Kerio Control
 • SNMP monitoring
 • Generating a Software Appliance installation USB flash disk
 • Configuration files

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 5 الی 6 ماه 11 اسفند 1396 2,480,000 تومان عادی پنجشنبه15الی 19 حمعه 9 الی 13