دوره ها
image description
Upgrade MCSA 2012 to 2016
در حال حاضر استفاده از شبکه در اکثر سازمان ها و شرکت ها الزامی است. شکل گیری و راه اندازی شبکه در هر شرکت یا سازمانی که دست کم از دو کامپیوتر استفاده می کند جزء اصول اولیه محسوب می گردد، هر سازمانی عل ...

معرفی دوره

در حال حاضر استفاده از شبکه در اکثر سازمان ها و شرکت ها الزامی است. شکل گیری و راه اندازی شبکه در هر شرکت یا سازمانی که دست کم از دو کامپیوتر استفاده می کند جزء اصول اولیه محسوب می گردد، هر سازمانی علاوه بر طراحی و به کارگیری شبکه ، نیازی مبرم به سیستمی دارد که عملکرد شبکه را زیر نظر گرفته و در زمان بروز هرگونه مشکلی ، سریعا عیب یابی نماید.

به همین علت دست کم یک پست سازمانی برای مدیریت ، نگهداری و زنده نگه داشتن شبکه ها در سازمان ها تعریف می شود و همین مهم موجب رونق بازار شغلی متخصصان شبکه شده است.در این دوره دانشجویان با دانستن MCSA 2012، میتوانند  Upgrading MCSA 2016 را بگذرانند.

اهداف

این مدرک مهارتهای فنی لازم مورد نیاز جهت کسب یک جایگاه شغلی معتبر در حوزه IT را به فرد منتقل میکند.

 افقهای شغلی متعددی را روشن نموده و پیشنیاز دستیابی به مدرک MCSE می باشد. در گذشته این مدرک به عنوان مدیر شبکه های مایکروسافت یا Microsoft Certified Systems Administrator شناخته می گردید و نشانگر توانایی فرد در مدیریت محیطهای شبکه مبتنی بر Windows Sever 2003 و سیستم عاملهای قبلی آن بود.

پیش نیاز

MCSA 2012

سرفصل ها

 

 • Module 1 –  Installing and configuring Windows Server 2016
 • Module 2 –  Implementing Hyper-V
 • Module 3 –  Implementing Directory Services
 • Module 4 –  Implementing AD FS
 • Module 5 –  Managing and optimizing storage in Windows Server 2016
 • Module 6 –  Implementing secure data access for users and devices
 • Module 7 –  Implementing network services
 • Module 8 –  Implementing remote access
 • Module 9 –  Implementing failover clustering
 • Module 10 –  Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V
 • Module 11 –  Data recovery in Windows Server 2016

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت