دوره ها
image description
MTCRE
در دوره MTCRE افراد با پیکر بندی Routing Protocol های مختلف بر روی میکروتیک آشنا می شوند.در واقع در دوره MTCRE مفاهیم ابتدایی مسیر یابی در شبکه مبتنی بر تجهیزات میکروتیک به افراد آموزش داده میشود. ...

معرفی دوره

در دوره MTCRE افراد با پیکر بندی Routing Protocol های مختلف بر روی میکروتیک آشنا می شوند.در واقع در دوره MTCRE مفاهیم ابتدایی مسیر یابی در شبکه مبتنی بر تجهیزات میکروتیک به افراد آموزش داده میشود.

این دوره جهت آشنایی کلی و حرفه ایی با مسیریابی و نحوه پیاده سازی روتینگ بصورت Static Route , Dynamic Route , OSPF , Vlan , Q-in-Q و سرویس های موجود در سرفصل آموزشی این دوره می باشد. افراد با چگونگی طراحی ، پیاده سازی ، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد آنها در شبکه های مبتنی بر میکروتیک آشنا میشوند .

در پایان دوره آموزش MTCRE دانشجویان قادر به راه اندازی Route های استاتیک و داینامیک، VLAN و ... خواهند بود.

مدت این دوره 24 ساعت می باشد.

اهداف

  • آشنایی با انواع روتینگ و راه اندازی آنها در میکروتیک
  • آشنایی با انواع پروتکل های روتینگ
  • تسلط بر راه اندازی انواع VPN ها
  • تسلط بر مفاهیم سوئیچینگ و راه اندازی آنها

پیش نیاز

MTCNA

سرفصل ها


MTCRE Syllabus:

  • Module 1:Static Routing
  • Module 2 :Point to point addressing
  • Module 3: VPN
  • Module 4: OSPF

  

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت