دوره ها
image description
Kali Linux
 Kali linux  توسط Offensive Security ایجاد شده است و نسل بعدی توزیع Back track است و در واقع تولدی دوباره برای آن به شمار می‌رود. Back track مبتنی بر نسخه اوبونتو است در حالیکه Kal ...

معرفی دوره Kali linux  توسط Offensive Security ایجاد شده است و نسل بعدی توزیع Back track است و در واقع تولدی دوباره برای آن به شمار می‌رود.
Back track مبتنی بر نسخه اوبونتو است در حالیکه Kali linux مبتنی بر آخرین نسخه Debian است

در این دوره با موارد ریز آشنا می شوید :

  • مفاهیم و اصطلاحات مهم (مانند پیلودها، اکسپلویت‌ها و....)
  • سیستم‌عامل‌های تست نفوذ
  • نصب، تنظیم و راه‌اندازی OSهای تست نفوذ، سرویس‌ها، برنامه‌ها و ابزارهای جانبی
  • خط فرمان و دستورهای لینوکس (Command-line)
  • ابزارهای Wireshark، Metasploit، NetCat، TCPdump، Cain-Abel، Hydra، Ettercap،   Nmap(NSE)، Aircrackو.....

 

اهداف

  • فراگیرى کار با Linux Kali
  • فراگیرى متدلوژى هاى تست نفوذ
  • فراگیرى استفاده از ابزارهاى  Linux Kali
  • فراگیرى اجراى تست نفوذ پیشرفته با استفاده از  Linux Kali
  • فراگیرى استفاده از ابزارهاى پیشرفته  Linux Kali  مانند  ,Metasploit …, Maltego, Recon-ng, Aircrack

پیش نیاز

.......

سرفصل ها

Module 01: Kali Basics
Module 02: Information Gathering Techniques
Module 03: Open Services Information Gathering
Module 04: Port Scanning
Module 05: ARP Spoofing
Module 06: Buffer Overflow Exploitation
Module 07: Working With Exploits
Module 08: Transferring Files
Module 09: Exploit frameworks
Module 10: Client Side Attacks
Module 11: Port Fun
Module 12: Password Attacks
Module 13: Web Application Attack vectors
Module 14: Trojan Horses
Module 15: Windows Oddities
Module 16: Rootkit

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت