دوره ها
image description
MCSE 2012
گواهی MCSE 2012:Server Infrastructure ،  تایید می کند که شما مهارت های مورد نیاز برای اجرای و طراحی کارآمد و مدرن Data Center ها را دارا هستید و در زمینه های مدیریت هویت کاربران،&n ...

معرفی دوره

گواهی MCSE 2012:Server Infrastructure ،  تایید می کند که شما مهارت های مورد نیاز برای اجرای و طراحی کارآمد و مدرن Data Center ها را دارا هستید و در زمینه های مدیریت هویت کاربران، Storage ها،  مدیریت سیستم ها، Virtualization  و شبکه از تخصص کافی برخوردارید.

MCSE  یکی از معتبرترین مدارک ، گواهینامه و دوره های آموزشی در زمینه شبکه است .

بعد از گذراندن دوره MCSA 2012 و کسب مدرک آن ، می توانید جهت کسب مدرک MCSE دو کورس ذیل را بگذرانید تا به مدرک MCSE 2012 دست پیدا کنید.

70-413 - Designing and Implementing a Server Infrastructure

70-414 - Implementing an Advanced Server Infrastructure

مدت این دوره .... ساعت می باشد.

اهداف

می توانید با این مدرک نشان دهید که توانایی گسترش و مدیریت هرگونه Device و برنامه ای را دارید و دسترسی به آنها را از هرجایی به گونه ای میسر می کنید که امنیت قابل قبولی برقرار باشد. 

همچنین مهارت های شما در زمینه های Desktop Virtualization و Remote Desktop و Application Virtualization دارای اعتبار می گردد، می توانید در شغل هایی مانند پشتیبانی Role ها ، Desktop و Device ها و همچنین مدیریت Applicationها پس از اخذ این مدرک فعالیت داشته باشید.

پیش نیاز

+Network

سرفصل ها


Exam number: 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012

Install and Configure Servers
Configure server roles and features
Configure Hyper-V
Deploy and configure core network services
Install and administer Active Directory
Create and manage Group Policy

Exam number: 70-411: Administering Windows Server 2012

Deploy, manage, and maintain servers
Configure file and print services
Configure network services and access
Configure a Network Policy Server infrastructure
Configure and manage Active Directory
Configure and manage Group Policy

Exam number: 70-412: Configuring Advanced Server 2012 Services

Configure and manage high availability
Configure file and storage solutions
Implement business continuity and disaster recovery
Configure Network Services
Configure the Active Directory infrastructure
Configure Identity and Access Solutions

Exam number: 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure

Plan and deploy a server infrastructure
Design and implement network infrastructure services
Design and implement network access services
Design and implement an Active Directory infrastructure (physical)

Exam number: 70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructures

Manage and maintain a server infrastructure
Plan and implement a highly available enterprise infrastructure
Plan and implement a server virtualization infrastructure
Design and implement identity and access solutions


 

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت