دوره ها
image description
CCNP Data Center
Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI) Designing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFD) مدرک CCNP Data Center شامل مباحثی در زمینه آشنایی با مفاهیم و تکنولوژی های سیسکو به ویژ ...

معرفی دوره


Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)

Designing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFD)

مدرک CCNP Data Center شامل مباحثی در زمینه آشنایی با مفاهیم و تکنولوژی های سیسکو به ویژه سیستم های UCS سیسکو مانند Cisco B-series blade servers، C-series rackmount servers، UCS Chassis و Fabric Interconnects می باشد.

مدت این دوره 30 ساعت می باشد.

اهداف

مهارت فنی در نصب و تنظیمات و راه بری شبكه های LAN و WAN و نیز ارتباطات شبكه توسط سیستم شماره گیری تلفن برای شبكه های بزرگ

پیش نیاز

CCNA Data Center

سرفصل ها

Topics include:
- Course Introduction 
- Installing the C-Series
- Installing the UCS Platform Emulator
- RBAC in the UCS
- Upgrading the B Series Firmware
- UCSM Backup and Restore
- Logging and Monitoring in UCS 
- Fabric Interconnect Redundancy
- B-Series Physical Connectivity
- Installing B-Series Hardware
- B-Series LANs
- B-Series SANs
- Configuring the UCS Cluster 
- Configuring the LAN
- Configuring the SAN 
- Configuring Resource Pools
- Creating Service Profiles
- Service Profile Templates
- Integrating the C Series
- VM-FEX Universal Pass-Through

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت