دوره ها
image description
CCNP SWITCH
Switch یکی از سه مولفه در برنامه درسی CCNP است. دانش پژوهان  برنامه ریزی، پیکربندی و بررسی پیاده سازی راه حل های سوئیچینگ پیچیده را با استفاده از معماری سیسکو فرا خواهند گرفت. این دوره هم ...

معرفی دوره

Switch یکی از سه مولفه در برنامه درسی CCNP است.

دانش پژوهان  برنامه ریزی، پیکربندی و بررسی پیاده سازی راه حل های سوئیچینگ پیچیده را با استفاده از معماری سیسکو فرا خواهند گرفت. این دوره همچنین یکپارچه سازی امن از VLAN و WLAN، صوت و تصویر را به شبکه  پوشش می دهد.

مدت این دوره ... ساعت می باشد.

اهداف

پس از تکمیل این دوره، دانشجو قادر خواهد بود برای پاسخگویی به این اهداف کلی:

 • تجزیه و تحلیل طراحی شبکه  محیط دانشگاهی
 • پیاده سازی VLAN در شبکه ی محیط دانشگاهی
 • پیاده سازی Tree spanning
 • پیاده سازی مسیر دهی VLAN  داخلی در شبکه محیط دانشگاهی
 • پیاده سازی شبکه ای با دسترسی بالا
 • پیاده سازی فناوری با دسترسی بالا و فنون استفاده از سوییچ های چند لایه
 • پیاده سازی امکانات امنیتی در یک شبکه سوئیچ شده
 • یکپارچه سازی WLAN در شبکه ی محیط دانشگاهی
 • جای دهی صوت و تصویر در شبکه ی محیط دانشگاهی

پیش نیاز

CCNA

سرفصل ها

 • Building a Campus Network
 • Switch Operation
 • Switch Port Configuration
 • VLANs and Trunks
 • VLAN Trunking Protocol
 • Aggregating Switch Links
 • Traditional Spanning Tree Protocol
 • Spanning-Tree Configuration
 • Protecting the Spanning Tree Protocol Topology
 • Advanced Spanning Tree Protocol
 • Multilayer Switching
 • Designing Campus Networks
 • Enterprise Campus Network Design
 • Layer 3 High Availability
 • Campus Network Services
 • IP Telephony
 • Integrating Wireless LANs
 • Securing Switched Networks
 • Securing Switch Access
 • Securing with VLANs

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت