مقالات آموزشی

مقالات
مفهوم و عملکرد NAT

مفهوم و عملکرد NAT

هدف اولیه NAT بدین صورت تعریف شده است که کاربران داخلی سازمان با آدرس غیر اینترنتی صرفا با تعداد محدودی آدرس اینترنتی بتوانند با شبکه اینترنت ارتباط ب ...

NTP  در ماکروسافت

NTP در ماکروسافت

  Network Time Protocol   استفاده از یک منبع زمانی معتبر برای خیلی از سازمان ها و نهادها یک امر مهم است.اکثر سیستم عامل ُهای مدرن ا ...